Stap 2: Echt willen

Om de zelfmoord tot een geslaagd einde te brengen is het van groot belang om ook echt zeker te zijn van je beslissing. Hoe zekerder je bent van de beslissing om je zelf te vermoorden, hoe groter de kans dat aan je lijden zo snel mogelijk een einde komt.

Je zult bereid moeten zijn om alles op te geven. Al je voorkeuren, je bezittingen, je geschiedenis, je hoop, je spijt, je zelfbeeld, alles waar je je aan vasthoudt, zul je moeten loslaten.

De neiging om je zelf te vermoorden kan het gevolg zijn van een terugkerende maar tijdelijke emotie. Wanneer de wil om jezelf kwijt te raken tijdelijk is, zullen al je handelingen de volledige overtuiging missen en daardoor mislukken.

Zolang je niet voor 100% zeker bent zal er geen overtuiging en daarmee geen rust in je handelen zijn met als gevolg dat je alleen maar meer lijdt en de vreselijkste fouten begaat.

De enige die denkt dat de dood van je zelf iets heftigs is, dat ben je zelf; degene die je gaat vermoorden. Probeer dus niet te luisteren naar wat dat 'zelf' je de hele tijd influistert want strikt genomen is dat zelf juist degene die er in de eerste instantie steeds voor zorgt dat je je zo slecht voelt.